Geocomposite

Geocomposite

Typy geokompozytów oraz ich zastosowanieGeokompozyty to materiały złożone spośród minimum 2 faz: jednej mineralnej (np. piasek, żwir, glina) oraz jednej organicznej (np. polietylen, polipropylen). Każdy taki geocomposite służy do poprawy właściwości fizycznych oraz mechanicznych gleby albo skały. Typy geokompozytów to między innymi:

Geokompozyty filtracyjne - służą do oczyszczania wód powierzchniowych oraz podziemnych. Ich budowa składa się spośród warstwy filtracyjnej (np. piasku) oraz warstwy geowłókniny, jaka chroni przed przesiąkaniem oraz utratą kształtu.

Geokompozyty drenażowe - służą do odprowadzania wody spośród obszarów zalewowych albo podnoszenia poziomu wód gruntowych. Ich budowa składa się spośród warstwy drenażowej (np. żwiru) oraz geowłókniny, jaka chroni przed przesiąkaniem oraz utratą kształtu.

Geokompozyty izolacyjne - służą do izolowania termicznie i akustycznie budowli albo urządzeń. Ich budowa składa się z warstwy izolacyjnej (np. wełny mineralnej) oraz geowłókniny, jaka zabezpiecza przed przesiąkaniem oraz utratą kształtu.

Geokompozyty erozyjne - służą do ochrony przed erozją wodną i wiatrową. Ich budowa składa się spośród warstwy erozyjnej (np. maty spośród piasku) oraz geowłókniny, jaka zabezpiecza przed przesiąkaniem i utratą kształtu.